welkom op de website van Baseline Projectmanagement en Consultancy.

Het bedrijf is een eenmanszaak, opgericht door Lucas Leenders.

Lucas Leenders is een daadkrachtige projectmanager met oog voor zijn omgeving. Hij is in staat zichzelf snel in een nieuwe werksituatie in te werken en heeft ervaring in het vlottrekken van lastige projecten. Zijn werkwijze kenmerkt zich door het samenspel van enerzijds het gestructureerd toepassen van methodieken en anderzijds het houden van volledige focus op het eindresultaat. Lucas is goed in het binden van mensen en het gebruik maken van ieders kwaliteiten. Naast ervaring op het gebied van projectmanagement is ervaring opgedaan met diverse onderwerpen binnen de financiële wereld.

Voorbeelden zijn:

• Implementatie van een provisiesysteem voor het berekenen en uitbetalen van provisie aan tussenpersonen

• Invoering van SOx op de Hypotheekprocessen binnen een shared service center Hypotheken

• Invoering Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen

• Ontwikkeling van een management informatie omgeving met rapportages en een dashboard voor operationele stuurinformatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucas Leenders.

mailto: lucas.leenders@baselinepm.nl

telefoonnummer: 06-55689627

voor een up to date profiel verwijs ik naar mijn linkedin profiel.

www.linkedin.com/in/lucasleendersbaseline